Kleine blusmiddelen:

Deze korte cursus geeft u richtlijnen voor het omgaan met kleine blustoestellen.

Er wordt ingegaan op de manieren waarop u als leek, met kleine blustoestellen een beginnende brand kunt blussen.

De volgende vragen worden in deze cursus beantwoord:

  • wat is brand en hoe ontstaat brand?
  • wat moet u doen wanneer u brand ontdekt?
  • welke blusstoffen en kleine blustoestellen zijn er?
  • hoe kunt u met kleine blustoestellen een beginnende brand blussen?
  • wat houdt het beheer en onderhoud van kleine blustoestellen in?
          Afbeelding kleine blusmiddelen.

Wilt u meer weten over deze cursus, neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.