BHV, bedrijfshulpverlening:

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

 • Het verlenen van eerste hulp.
 • Het beperken van kleine branden en het voorkomen en beperken van kleine ongevallen.
 • Het in noodsituaties alarmeren en ontruimen van alle aanwezige personen.
 • Alarmeren en samenwerken met professionele hulpverleners.

Doelstelling BHV, Eerste Hulp:

 • gevaarlijke situaties herkennen en de juiste maatregelen treffen wat betreft eigen veiligheid en die van het slachtoffer
 • nagaan wat er is gebeurd
 • het slachtoffer geruststellen
 • op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen
 • het slachtoffer in noodsituaties kunnen verplaatsen
Afbeelding BHV EHBO

hulp kunnen verlenen bij:
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stoornissen van de ademhaling
 • stoornissen van de bloedsomloop
 • uitwendige bloedingen
 • shock
 • brandwonden
 • botbreuken
 • oogletsel

Doelstelling BHV, Brand en Ontruiming:

 • een beginnende brand kunnen beperken / bestrijden
 • veiligheidsvoorzieningen kunnen gebruiken
 • brandpreventieve maatregelen en voorzieningen kennen
 • de branddriehoek kunnen toepassen
 • de brandontwikkeling kennen;een ontruiming kunnen begeleiden
 • toepassingen kennen van vluchtmiddelen;op de juiste wijze een ongeval of brand melden
 • hulpverleningsdiensten van goede informatie kunnen voorzien.