EHBO, Eerste Hulp Bij Ongelukken:

Elk jaar vinden er veel ongevallen plaats.

Na een ongeval is niet direct professionele hulp ter plaatse, deze zal eerst gewaarschuwd moeten worden. In die tussenliggende tijd zal er toch voor het slachtoffer gezorgd moeten worden.

Deze hulp zal door leken verleend moeten worden.

Een goed opgeleide EHBO er weet wat hij/zij moet doen in een ongevalsituatie, nl. voorkomen van erger letsel en alarmeren van professionele hulp.

Om een diploma Eerste Hulp Verlener te halen moet u eerst een cursus volgen. Een basiscursus duurt ± 24 uur inclusief examen. Tijdens de lessen worden LOTUS slachtoffers ingezet om zo een ongevalsituatie zo echt mogelijk te kunnen benaderen. De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door een arts en een kaderinstructeur die door het Oranje Kruis worden aangewezen.