AED, Automatische Externe Defibrillator:

Levens redden met de AED:

Een plotselinge hartstilstand, doodsoorzaak nummer 1 begint vrijwel altijd met kamerfibrilleren. De enige effectieve therapie hiervoor is defibrilleren. Defibrilleren via de AED is 100 % veilig.

Defibrilleren binnen vijf minuten geeft meer dan 70 % overlevingskans, met goed neurologisch herstel. Bij een reanimatie zonder AED is de kans op overleving maximaal 15 %. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit bewezen.

EBO verzorgt sinds maart 2002 ook AED opleidingen. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator en is zeer geschikt om leken te ondersteunen in de diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen. Hiervoor zullen de EHBO-ers en BHV-ers wel eerst goed opgeleid moeten worden.

EBO is sinds 1 maart 2002 een door Medizon en NIBHV gecertificeerde instelling en beschikt over 3 geautoriseerde docenten.

De AED opleiding duurt 3 uur en moet minimaal 1 x per jaar herhaald worden.